EXPEDICIÓN ESPELEOLÓGICA RAPA NUI 2009

diciembre 1, 2008
Jabier Les, sección de cueva en Ana Te Pahu

Foto: Jabier Les, sección de cueva en Ana Te Pahu

A principios de febrero de 2009, partirá una nueva expedición al Ombligo del Mundo, Rapa Nui, con el fin de investigar y explorar los tubos volcániocos de esta misteriosa isla perdida en mitad del océnao pacífico. El proyecto es muy ambicioso ya que pretende unir el mayor complejo de cuevas de la Isla convirtíendolo en el 10º más grande del planeta en roca ignea. Además dentro de los propósitos de investigación cabe destacar el análisis y estudio de la fauna subterránea, que llevará a cabo el equipo de investigadores de la Universidad de Navarra dirigido por el Catedrático Rafael Jordana, el análisis hidroquímico como continuaciópn de los realizados en el año 2008 para su posterior interpretación, análisis de los sedimentos y lodos de las cavidades, realizados por el CSIC en Madrid, y los estudios más convencionales relacionados con la actividad de la Vulcano espeleología.

Este blog irá analizando el transcurso de la expedición, se incluirán muchas imágines y vídeos de las exploraciones y se analizarán día a día las incursiones en el fantástico mundo subterráneo de Rapa Nui.

No podemos obviar el esfuerzo económico que supone esta expedición y que ha sido financiada de momento por importantes firmas como Coleman, Eroski, Mendiko Etxea y Cegasa. A ellos nuestro más sincero agradeciimiento por su esfuerzo y colaboración.

Anuncios

1 de Marzo – Martzoaren 1a

marzo 4, 2009

aeroportuan

Emotiva despedida en el aeropuerto en el que nos acompaña un montón de gente, la familia de Ariki, la familia de Lázaro y todos los amigos y amigas que hemos ido haciendo a lo largo del mes. Como manda la tradición nos obsequian collares de pipis (caracolas), al igual que cuando llegas te obsequian con collares de flores, al irte lo hacen con caracolas. Y así finaliza esta cuarta edición de la expedición espeleológica 2009 Rapa Nui, con pena pero con unas inmensas ganas de que haya una quinta. Y agradeciendo a todo el mundo que nos a ayudado y hemos conocido en esta edición irrepetible. Gracias por todos los buenos momentos pasados!

Aeroportuan jende pila dugu guri agurtzen, Arikin familia, Lazaron familia eta hilabete hontan ezagututako lagunak. Hunkigarria. Tradizioak dioenez ailegatzen zarenean lora lepokoak ezkeini ziguten bezala orain agurtzean pipin (karakolak) lepokoak oparitzen dizkigute. Eta horrela bukatu egiten da laugarren 2009ko Rapa Nuiko expedizio espeleologikoa, pena handiz baina bostgarren bat egoteko gogo itzelaz. Eta edizio hontan lagundu eta ezagutu dugun jende guztiari esker anitzak emnonez. Mila esker primeran pasatutako une guztiengatik

28 de febrero – Otsailaren 28a

marzo 4, 2009

anakenan1

Es nuestro ultimo día en Rapa Nui, así que nos dedicamos a ultimar los trabajos, hablar con Vicky y Lázaro de los datos obtenidos hasta el momento y los nombres de las cavidades en las que hemos trabajado y meter al ordenador los últimos puntos de las topos. Realizado esto, el resto del día lo dedicamos a preparar los petates, limpiar la casa y el coche, comprar unos regalitos y para eso nos vamos a la carcel, porque los 12 presos que hay trabajan la madera, y por último, nos vamos a dar un chapuzón a Anakena. Por la noche, nos hacen una fiesta de despedida en casa de Ariki hasta altas horas de la noche. Lo pasamos en grande al igual que este último mes.

arikin-jaia

Gure azkenengo eguna denez Rapa Nuin, geratu diren azkenengo lantxoak bukatzera dedikatzen dugu eguna, Vicky eta Lazarokin hitz egitera ordurarte lortutako datuekin eta kobazuloen izenak zehaztera eta, azkenik, ordenadorean azkenengo topoen puntuak sartzera. Gero, petateak egin, etxea eta kotxea garbitu eta oparitxo batzuk erosi kartzelako jendeari, 12 lagun daude barruan eta egurra landu egiten dute. Egunaren azkenengo orduetan Anakenan bainotxoa, eta gauez, Arikin etxean agur jaia eskeintzen digute berandurarte bere etxean.Primeran pasatu dugu azkenengo hilabete honetan bezala.

27 de febrero – otsailaren 27a

febrero 28, 2009

_dsc03801
_dsc0364

Nos quedan tres días en la isla, así que vamos a las cuevas que nos faltan por fotografiar y por recoger muetras biologicas. Recogemos una muestra tipo biofilm que aparece entre diferentes estratos de roca volcánica, con aspecto jabonoso y la procesamos para el viaje. Por la tarde nos vamos a la costa a seguir fotografiando la zona y darnos un chapuzón, porque hace un calor exagerado.

 


_dsc0387


imagen-038

Hiru egun geratzen zaizkigu irla zoragarii hontan beraz, azkenengo argazkiak ateratzera goaz eta lagin mikrobiologiokoak lagintzera. Biofilm motatako lagin bat hartu dugu arroka bolkaniko geruzen artean agertzen dena, itxura jaboiduna eta biadairako prestatzen dugu. Arratsaldez kostaldera goaz argazkiak ateratzera eta eguneko sargoria usatzeko asmoz bainu bat hartzera.

26 de febrero – Otsailaren 26a

febrero 28, 2009

_dsc0096

 

_dsc0107
Hacemos dos equipos y terminamos de topografiar las cuevas que teniamos programadas así como las que hemos descubierto durante esta expedición. Por la tarde, pasamos al ordenador los datos de las topos por si hubiera errores y sería necesario volver para repetir algún punto. Ya por la tarde, nos vemos con Melinka al servicio de Salud Pública de la isla, la SASIPA, encargado entre otras muchas cosas de la calidad de las aguas de consumo, para darnos a conocer y ofrecerles los resultados de las muestras de aguas tomadas en las cuevas así como una muestra de agua de grifo que analizamos el día anterior, además de nuestro material e instrumental de analítica de aguas, y colaboración para este o próximos años. Por la noche salimos a cenar y luego a la Topatangi, porque es nuestra última oportunidad de escuchar en directo este año a la Topatangi. 

  

Bi talde egiten ditugu eta aurten programatutako kobazuloak gehi aurkitutakoak topografiatzera goaz. Arratsaldez, topoak ordenagailura pasatzen ditugu, punturen bat errepikatu behar izanez gero, aukera izateko kobetara bueltatzen puntua berriz hartzeko. Geroago, Melindarekin, Osasun Publikoko Zerbitzura hurbitzen gara, SASIPA, gure taldearen berri emateko, guk dugun materailarena eta gure ur laginen emaitzena, ere. Aurreko egunean, etxeko iturriko lagin bat analizatu genuen eta. Gauez, afaldu eta gero Topatangira goaz, aurten Topatangi zuzenean entzuteko azken aukera izango dugu eta.

 

25 de febrero – Otsailaren 25a

febrero 28, 2009

_dsc00101
Mientras Nagore se queda terminando el empaquetado, procesamiento y análisis de las muestras de las últimas muestras de agua, y pasando a limpio los datos, el resto van a la zona de Roiho a seguir topografiando. Por la noche, cenita y parte del equipo se va al Rano Raraku a fotografiar los moais de noche.

_dsc0003

Nagorek azkenengo ur laginen analisia eta prozesamendu amaitzen duen bitartean, eta lortutako datuak garbira pasatzen, beste taldekideak Roiho aldera doaz topografiakin jarraitzen. Gauez, afaldu eta gero, taldekide batzuk Rano Raraku sumendiko arrobira doaz, moairrei gauez argazkiak ataratzera
.

24 de febrero – Otsailaren 24a

febrero 24, 2009

p2240045
p2240038
p2240050
Comenzamos a trabajar a las 8 de la mañana después de recoger a Aly y a Vicky en el área de Roiho. Se forman 2 equipos de topografía, un equipo formado por Jabi e Ivan y el segundo por Vicky, Urtzi y Nagore. El objetivo es realizar 2 topos de cavidades con el fin de unir el gran sistema, para nuestra sorpresa aparece una nueva y gran cavidad que suma centenares de metros al sistema, que rondará en breve los 6 km de galerías, a falta de corroborar los datos topográficos. Esta nueva cavidad de grandes dimensiones nos abre puertas en el área a trabajar cercanos al cono residual volcánico Maunga Hiva Hiva. Se cartografían en total 3 cavidades y se toman nuevos puntos GPS de acceso a bocas nuevas. Además se reconocen diversos puntos en el área para comprobar las directrices generales del sistema en campo. Por la tarde es la despedida de Nekane una amiga antropologa con la que hemos estado durante casi 2 semanas.


67843821

 

Lanean hasi gara Roiho laba zonaldean goizeko zortziretan Aly eta Vicky batu eta gero. Bi talde egin ditugu, batean Jabi eta Ivan daude eta bestean, Vicky, Urtzi eta Nagore. Gaurko lanaren helburua zera izan da, bi topografia egin sistema handia lotzeko asmoz. Gure harridurarako, kobazulo berri eta handia aurkitu dugu hainbat metro gehituz sisteman, horrela 6 km inguru galeria lortuz tografia datuak konprobatzeke daudelarik. Kobazulo berri eta handi honek Maunga Hiva Hiva kono erresidual zonalderantz lan egiteko aukera ematen digu. Hiru koba kartografiatu ditugu eta GPSez zulo berrien puntu berriak gehitu ditugu.Gainera zonaldean zenbait puntu markatzen dira sistemaren norabide orokorrak landan konprobatzeko. Arratsadez gure lagun antropologa baten agur festa dugu, Nekane, berarekin ia bi astez elakarrekin egon gara. 

23 de febrero – Otsailaren 23a

febrero 24, 2009

_dsc0002

_dsc0019

Mientras Nagore se queda analizando aguas subterráneas, Urtzi, Ivan y Jabi parten para el área de Roiho en los sectores costeros, donde exploran 14 cavidades enlazando algunas de ellas a través de sus galerías, se trabajan unos 500 metros de nuevas galerías destacando la aparición de restos humanos en una de las cavidades. Ya para el medio día, el sol es demasiado fuerte y no se puede trabajar en el área, ya que la prospección se hace insoportable debido a las altas temperaturas. Por la tarde nos conceden permiso para bajar al Volcan Rano Kau, 1500 metros de longitud de caldera x 200 metros de desnivel hasta las lagunas interiores, con la idea de recoger aguas para su análisis bacteriano y químico.

_dsc0030

Urtzi, Ivan eta Jabi Roihoko itsaldera doaz 14 koba exploratzeko asmoz eta batzuk euren artean lotzea lortu ezkero, 500 m galeria berrietan lan egin dute barnean giza hezur aztarnak aurkituz. Bitartean Nagore kobetan hartutako urak analizatzen geratu da. Eguerdialdera, eguzkiak gogor jotzen du eta zonaldean ezin daiteke lanik egin dagoen tenperatura dela-eta. Arratsaldez, Rano Kau sumendirako kraterrera jeisteko baimena eman digute, krater honen tamaina itzelezkoa delarik, 1500 m-tako luzeera eta 200 m-tako sakonera hondoan dauden lakuetaraino, bertako ura hartu eta analizatzeko asmoz.


22 de febrero – Otsailaren 22a

febrero 23, 2009

p2220003

p2220034

Partimos al área de Roiho con la intención de recoger muestras de microorganismos y de agua en la Ana Kionga (Cueva Defensiva) principal donde se recogieron mucolitos, en Ana Aharo y en Ana Roiho. Además en Roiho se localiza fauna subterránea de tres especies aparentemente diferentes, collembolos, Dipluros y uno sin identificar. Por la tarde nuestra compañera Nagore Irazabal analiza los principales componentes de las muestras recogidas 

Roiho aldera goaz mukolito gehienak batu ziren Ana Kiongara (Koba Defensiboa), Ana Aharora eta Ana Roihora mikroorganismo eta ur laginak hartzera. Roihon, gainera, lurazpiko hiru mota desberdineko fauna aleak batu ditugu, collemboloak, dipluroak eta identifikatu ez dugun beste ale batzuk. Arratsadean, gure lankide Nagorek hartutako ur laginen konposizio nagusia analizatu ditu.

p2220047

21 de febrero – otsailaren 21a

febrero 22, 2009

_dsc00431

 

p1130264

 

p1140277

Diego y Philippe, de la productora Cábala han terminado su trabajo de grabación y se van hoy para Santiago. Parten en el avión de las 12 a.m. Son dos tíos muy majos con los que hemos trabajado muy a gusto, a nivel profesional y a nivel personal. Se pasan por casa antes de partir para despedirse y quedamos en vernos en Santiago el día que nosotros volvamos para casa porque ha habido tan buena sintonía con ellos, que sentimos que se va parte del equipo. Buen viaje y hasta pronto! Por la tarde, vamos de safari fotográfico al Ahu de Vaihú, a Puna Pau (la cantera de donde sacaron el material para los pukaos de los moais), a los petroglifos después nos vamos al Rano Kau para seguir haciendo más fotos allá.

 

Diego eta Philippe, Cabala Productions-ekoak bere grabaketa lana amaitu dute eta gaur Santiagora bueltatuko dira. 12etako abioa hartu behar dute. Tipo zoragarriak eta eurekin benetan gustora egon garela, bai profesionalki zein poertsonalki. Joan baino lehen etxetik pasatzen dira agurtzeko eta gu alde egiten dugunean Santiagon geratzen gara elkar ikusteko eurekin hain erlazio ona izan da taldearen parte bat doala sentitzen bait dugu. Bidai ona eta laster arte! Arratsaldean, argazki safaria egitera goaz Vaihú Ahu-ra, Puna Pau-ra (moaien pukaoak ataratzen zituzten arrobira), eta Papa Tatatupoki eta Papa Vaka-ren petroglifoetara. Bazkaltzera Anakenara goaz antikutxoak jatera, bainotxoa ta guzti. Arratsalean Rano Kaura goaz argazki gehiago ataratzera.

20 de febrero – otsailaren 20a

febrero 22, 2009

_dsc00662
_dsc0010
Es el día del Umu Tahu, curanto ceremonial (asado subterraneo) que Lazaro Pakarati y su familia nos ofrecen a nosotros y a Diego Rojas y Philippe Rippes, que nos han estado grabando para el documental de “Cazadores de ciencia” y que nos ofrecen en Ana Te Pora, en el que se hace una ofrenda de un pollo en el que pedimos permiso a los Aku Aku-s para que nos dejen seguir trabajando en las cuevas, además de carne de vacuno, camote, poe (bizcocho de platano). El día resulta mágico y mientras se cuecen los alimentos prospeccionamos los alrededores, en el cual Lazaro nos muestra cuevas nuevas. Además, nos adentramos en Ana Oritu. El día termina con la satisfacción de que el Umu Tahu nos será propicio y que tenemos la aprobación de los Aku Aku-s.


_dsc00313
_dsc0080 

Umu Tahu-ren eguna da, Lazaro Pakaratik eta bere familiak eskeintzen digun kuranto zeremoniala Ana Te Pora koban, guri eta Cabala Productions-eko lagunei, Diego Rojas eta Philippe Rippes, guri grabatzen egon direla “Cazadores de ciencia” dokumental batetarako. Zeremonia hontan oillasko bat eskeintzen digute Aku Akuei baimena eskatzeko asmoz kobetan lanean aritzeko. Oillaskoaz gain, okela, kamotea, poe-a (platano bizkotxoa). Eguna magikoa suertatu da eta janaria egosten dan bitartean inguruak aztertu ditugu Lazarokin.Ana Oritu kobara sartzeko ere aukera dugu. Eguna amaitzen da Umu Tahua baikorra izango zaigulakoan eta Aku Aku-en baimena lortu dugula kobetako lanarekin jarraitzeko.